Declarație privind protecția datelor

Responsabil pentru prelucrarea datelor personale este:
HASIT Romania SRL
Str. Horticulturii nr. 24
RO-401114 Turda
Tel.: +40 (0)374 642 020
Fax: +40 (0)264 312 266
Email: office.info@hasit.ro

Introducere

Ne bucurăm de interesul dumneavoastră pentru compania noastră. Tratăm cu deosebită seriozitate protecția sferei dumneavoastră private și datele dumneavoastră private. Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal are o deosebită importantă pentru noi.

Colectăm, prelucrăm și folosim datele dumneavoastră personale în conformitate cu Regulamentul general european privind protecția datelor personale, cu prevederile naționale în vigoare privind protecția datelor ale companiei noastre precum și în conformitate cu conținutul acestei declarații de protecție a datelor.

Dorim să vă informăm referitor la ce tipuri de date cu caracter personal colectăm, prelucrăm și folosim și care sunt drepturile dvs. conform Legii privind protecția datelor.

Cu ajutorul următoarelor indicații ne îndeplinim obligațiile de informare conform art. 13 și 14 din Regulamentul general european privind protectia datelor personale.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt detalii individuale referitoare la relațiile personale. Printre acestea se numără toate informațiile legate de identitatea dumneavoastră, ca de ex. de numele dumneavoastră, de adresa de emial, de numărul de telefon, de contul bancar sau de adresa poștală. Informațiile care nu sunt legate de identitatea dumneavoastră (de ex. numărul de utilizatori anonimizați ai ofertei online) nu reprezintă informații cu caracter personal.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul prioritar pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul diverselorcanale de comunicare (telefon, poștă, email, fax, etc.) este consilierea precontractuală și întocmirea ofertei, îndeplinerea contractului, compensarea precum și constatarea și acordarea pretențiilor contractuale. Dacă nu ne puneți la dispoziție aceste date sau nu sunt complete nu putem să vă furnizăm serviciile contractuale dorite.

În plus prelucrăm datele dvs. cu scopul de a câștiga alte obiecte și clienți, în scopuri de marketing, în scopuri statistice și pentru schimbul de date intern al concernului.

Baza legală pentru prelucrarea datelor

Datele sunt prelucrate așa cum este prevăzut prin lege conform RGDP, prioritar pentru îndeplinirea contractului, pentru propriile interese și pentru îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale precum și în baza acordului dumneavoastră.

Categoriile de date cu caracter personal

 • Date referitoare la clienți
 • Date referitoare la furnizori și parteneri de afaceri
 • Date referitoare la persoanele interesate

Categorii de destinatari ai datelorl

 • Prestatori externi în cadrul prestării de servicii (de ex. expeditori, bănci)
 • Persoana împuternicită de operator (de ex. prestatorul de servicii IT)
 • Prelucrarea internă prin departamentele de specialitate vizate
 • Prelucrarea internă în cadrul concernului
 • Alte posturi externe (de ex. auditor și consilier financiar, asigurări)
 • Organisme publice (de ex. autorități fiscale și financiare, asigurări sociale)

Transmiterea datelor cu caracter personal către organismele publice are loc doar în măsura în care suntem obligați sau îndreptățiți conform prevederilor legale și/sau a ordinelor autorităților publice sau judecătorești.

Nu transmitem mai departe datele fără acordul dumneavoastră expres către părțile terțe, în special în scopuri publicitare.

Durata de stocare și termenele de ștergere

Noi prelucrăm datele dvs. cu caracter personal doar în măsura în care acest lucru este necesarîn scopurile menționate mai sus sau suntem obligați prin lege. În acest sens luăm în considerare termenele contractuale și legale de prescripție și de stocare precum și alte termene legale relevante.

Transmiterea către destinatarii din țările terțe - concerne din grupul FIXIT

Toate companiile și filialele care aparțin concernului nostru FIXIT GRUPPE (denumit în continuare concern) și care au sediul de afaceri într-una din țările terțe, pot aparține destinatarilor datelor cu caracter personal. Adresele tuturor concernelor se află pe pagina noastră de internet www.fixit-gruppe.com. Deasemenea, ne puteți solicita o listă cu toate societățile din concern sau responsabilului cu protecția datelor personale.

Pentru Elveția Comisia Europeană a confirmat un nivel corespunzător de protecție a datelor (Decizia 2000/518/CE a Comisiei).

În plus vom încheia acorduri cu toți destinatarii din țările terțe înainte de prima transmitere a datelor cu caracter personal cu privire la clauzele standard de protecție a datelor UE. Astfel se asigură că pentru toate prelucrările de date personale există garanții adecvate, drepturi aplicabile și se asigură acțiuni corective eficiente care reies din clauzele standard de protecție a datelor. Fiecare persoană vizată poate primi o copie a clauzelor de protecție a datelor standard de la noi sau de la reprezentantul nostru de protecție a datelor.

Informații privind protecția datelor pentru sesiunea cu Microsoft Teams

Scopurile și temeiurile juridice ale prelucrării

Utilizăm instrumentul „Microsoft Teams” pentru a desfășura conferințe telefonice, întâlniri online, videoconferințe și/sau webinarii (denumite în continuare: „Întâlniri online”). „Microsoft Teams” este un serviciu al Microsoft Corporation.

Vă rugăm să rețineți că această notă privind protecția datelor vă informează doar cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi în cazul în care organizați întâlniri online cu noi. În cazul în care accesați site-ul web „Microsoft Teams”, furnizorul „Microsoft Teams” este responsabil pentru prelucrarea datelor. Dacă aveți nevoie de informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Microsoft, vă rugăm să consultați declarația Microsoft relevantă.

Diferite tipuri de date sunt prelucrate atunci când utilizați „Microsoft Teams”. Domeniul de aplicare al datelor depinde, de asemenea, de datele pe care le furnizați înainte sau atunci când participați la o „întâlnire online”.

Sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:

 • Adresa IP
 • Detalii despre utilizator: de exemplu, numele de afișare, adresa de e-mail, dacă este cazul, poza de profil (opțional), limba preferată
 • Metadatele reuniunii: de exemplu, data, ora, ID-ul reuniunii, numerele de telefon, locația
 • Date text, audio și video: Este posibil să aveți opțiunea de a utiliza funcția de chat în cadrul unei „întâlniri online”. În acest sens, intrările de text pe care le faceți sunt procesate pentru a le afișa în cadrul „întâlnirii online”. Pentru a permite afișarea video și redarea audio, datele de la microfonul dispozitivului dvs. final și de la orice cameră video a dispozitivului final vor fi procesate în mod corespunzător pe durata reuniunii. Puteți activa sau dezactiva singur camera sau microfonul în orice moment prin intermediul aplicațiilor „Microsoft Teams”.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor în cazul desfășurării „întâlnirilor online” este art. 6 alin. 1 lit. b) din GDPR, în măsura în care întâlnirile se desfășoară în cadrul unor relații contractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie o componentă elementară a utilizării „Microsoft Teams”, temeiul juridic pentru prelucrarea datelor este art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. În aceste cazuri, suntem interesați de organizarea eficientă a reuniunilor online.

În cazul în care nu există o relație contractuală, temeiul juridic este art. 6 alin. 1 lit. f) din GDPR. Interesul nostru în acest caz este organizarea eficientă a „întâlnirilor online”.

Destinatarii / dezvăluirea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal care sunt prelucrate în legătură cu participarea la „întâlniri online” nu sunt, în general, transmise unor terțe părți, cu excepția cazului în care se intenționează transmiterea lor. Vă rugăm să rețineți că, la fel ca și în cazul întâlnirilor față în față, conținutul „întâlnirilor online” este adesea utilizat pentru a comunica informații cu clienții, părțile interesate sau terții și, prin urmare, este destinat să fie transmis.

Alți destinatari: Furnizorul de „Microsoft Teams” primește în mod necesar cunoștință despre datele menționate mai sus, în măsura în care acest lucru este prevăzut în contractul nostru de procesare a comenzilor cu „Microsoft Teams”.

Transferul de date cu caracter personal către o țară terță

Prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene (UE) nu are loc în general, deoarece ne-am limitat locația de stocare la centrele de date din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, nu putem exclude posibilitatea ca datele să fie direcționate prin intermediul unor servere de internet situate în afara UE. Acest lucru se poate întâmpla în special dacă participanții la „Întâlnirile online” se află într-o țară terță.

Cu toate acestea, datele sunt criptate în timpul transportului prin internet și, astfel, sunt protejate împotriva accesului neautorizat al unor terțe părți.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

În general, ștergem datele cu caracter personal atunci când nu mai este necesară stocarea lor. Poate exista o cerință în special dacă datele sunt încă necesare pentru a îndeplini serviciile contractuale, pentru a verifica și a acorda sau a se apăra împotriva cererilor de garanție. În cazul obligațiilor legale de păstrare, ștergerea va fi luată în considerare numai după expirarea obligației de păstrare respective.

Sursa datelor cu caracter personal

În principiu colectăm datele cu caracter personal direct de la persoanele vizate sau în colaborare cu o autoritate sau acestea provin din comunicările de la concerne. Colectăm în cazuri individuale date cu caracter personal din surse publice accesibile.

Drepturile persoanei vizate

În cazul existenței condițiilor existent aveți următoarele drepturi

 • Dreptul la informație
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergere
 • Dreptul la reclamații în cazul autorității naționale de protecție a datelor
 • Dreptul la limitarea prelucrării datelor
 • Dreptul la portabilitatea datelor

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământ, aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ în orice moment și prin orice mijloace. În acest caz, aceste date nu vor mai fi utilizate, cu excepția cazului în care există un alt motiv pentru o prelucrare legală.

În cazul în care prelucrăm datele pe baza unui echilibru de interese, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal, ținând cont de prevederile art. 21 din RGPD.

Social Media

Pe site-ul nostru web veți găsi link către portalul video YouTube. Puteți recunoaște linkul după logo-ul furnizorului respectiv. Dacă faceți clic pe link, se deschide pagina corespunzătoare pentru care nu se aplică această politică de confidențialitate. Pentru detalii privind dispozițiile aplicabile acolo, vă rugăm să consultați declarațiile corespunzătoare privind protecția datelor ale furnizorilor individuali. Le puteți găsi la adresa:

Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=ro

Newsletter

Atunci când vă înregistrați pentru newsletter-ul nostru, adresa dvs. de e-mail va fi utilizată în scopuri publicitare proprii până când vă dezabonați. Pentru a face acest lucru, avem nevoie de adresa dvs. de e-mail și de o declarație prin care să ne confirmați că sunteți de acord să primiți buletinul informativ. Vom confirma înregistrarea dvs. separat cu o opțiune de abonare și de dezabonare. Veți primi periodic prin e-mail informații pe teme de actualitate, precum și e-mailuri cu ocazii speciale, de exemplu, promoții speciale. E-mailurile pot fi personalizate și individualizate pe baza informațiilor noastre și a datelor dumneavoastră personale suplimentare. Dacă nu mai doriți să primiți buletine informative de la noi, vă puteți dezabona în orice moment. Pur și simplu utilizați linkul de dezabonare conținut în fiecare buletin informativ sau trimiteți un mesaj către noi sau către responsabilul nostru cu protecția datelor.

Formular de contact

Dacă doriți să folosiți formularul de contact de pe site-ul nostru web, vă vor fi solicitate date cu caracter personal, cum ar fi numele și adresa de e-mail. Colectăm și utilizăm datele transmise prin intermediul formularului de contact numai în scopul de a răspunde la cererea sau solicitarea dumneavoastră. După ce am procesat problema, datele vor fi inițial stocate în cazul unor eventuale întrebări. Ștergerea datelor poate fi solicitată în orice moment, în caz contrar, datele vor fi șterse după ce problema a fost tratată în totalitate.

Informații suplimentare:

Legături către alte site-uri web

Oferta noastră online conține linkuri către alte site-uri web. Aceste linkuri sunt în general etichetate ca atare. Nu avem nicio influență asupra măsurii în care sunt respectate reglementările aplicabile privind protecția datelor pe site-urile web legate. Prin urmare, vă recomandăm să vă informați și cu privire la declarațiile de protecție a datelor ale altor site-uri web.

Procesul decizional automatizat

Ca o chestiune de principiu, nu folosim procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, ca parte a relației noastre de afaceri.

Drepturile dumneavoastră la informare, rectificare, blocare, ștergere și opoziție

Aveți dreptul de a primi în orice moment informații cu privire la datele dvs. personale stocate de noi. De asemenea, aveți dreptul de a obține corectarea, blocarea sau ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, cu excepția stocării datelor prescrise pentru prelucrarea comercială. Vă rugăm să vă adresați responsabilului nostru cu protecția datelor. Datele de contact le găsiți mai jos. Pentru a se asigura că datele pot fi blocate în orice moment, aceste date trebuie stocate într-un fișier de blocare în scopuri de control. De asemenea, puteți solicita ștergerea datelor dacă nu există nicio obligație legală de arhivare. În cazul în care există o astfel de obligație, vom bloca datele dvs. la cerere.

Puteți face modificări sau vă puteți retrage consimțământul prin notificarea în acest sens, cu efect pentru viitor. De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.

Întrebări referitoare la protecția datelor:

Dacă aveți întrebări legate de protecția datelor, vă rugăm să ne trimiteți un email sau să vă adresați direct responsabilului nostru de protecție a datelor la adresa:

datenschutz@fixit-gruppe.com

Modificările prevederilor noastre de protecție a datelor

Ne rezervăm dreptul de a adapta această declarație de protecție a datelor în caz de necesitate pentru ca aceasta să corespundă cerințelor legale actuale, iardrepturile dvs. să fie asigurate în mod nelimitat.

 

Versiunea acestor informații referitor la principiile noastre de bază pentru protecția datelor: Martie 2024

Downloads

Informații referitoare la principiile de bază ale protecției datelor
pdf
179 KB