Conformitate - Orientări și procese

Cerința de conformitate

Respectarea legii și a ordinii și comportamentul conform se numără printre valorile și principiile fundamentale ale companiei noastre. Acest angajament clar de conformitate cu normele stabilite (Compliance) îi unește pe toți angajații noștri dincolo de granițe, indiferent de cultură și naționalitate. Încălcările legilor și ordinii aplicabile și/ sau regulilor interne de conduită nu sunt tolerate în compania noastră și sunt prevenite proactiv cu ajutorul unor măsuri eficiente.

 

Platforma de raportare a cazurilor de neconformitate

Suntem preocupați de prevenirea și investigarea amănunțită a presupuselor cazuri de neconformitate. Cu ajutorul unor mecanisme eficiente de control și a unor canale utile de informare/ raportare, minimizăm cazurile de neconformitate în mod punctual și evităm în mod consecvent abaterile repetate. Încălcările regulilor legale sau interne ale societății trebuie raportate prin canalele oficiale obișnuite (de exemplu, superiorilor, comitetului de întreprindere, auditului corporativ etc.). Dacă persoana care semnalează posibile cazuri de neconformitate presupune că finalizarea acestora nu este una sigură sau că raportarea ar putea aduce dezavantaje personale, platforma noastră de raportare a cazurilor de neconformitate îi va sta la dispoziție.

 

Cine poate raporta cazurile de neconformitate?

Toți angajații și partenerii de afaceri ai GRUPULUI FIXIT sunt rugați să furnizeze informații relevante și plauzibile cu privire la cazurile de neconformitate prin divulgarea propriei identități. Rapoartele anonime sunt acceptate și procesate numai în cazuri excepționale.

 

Ce cazuri de neconformitate ar trebui raportate?

Este important să se raporteze numai evenimente care indică o infracțiune (de exemplu furt, fraudă, corupție, agresiune) sau o încălcare sistematică a legii, statutului sau regulilor interne de conduită ale companiei. În cazul unui abuz vizibil al platformei de raportare a conformității (de exemplu, pentru acuzații nefondate, defăimări), GRUPUL FIXIT își rezervă dreptul de a lua măsuri legale sau măsuri disciplinare împotriva denunțătorului.