Conformitate - Orientări și procese

Cerința de conformitate
Respectarea legii și a ordinii și comportamentul conform se numără printre valorile și principiile fundamentale ale companiei noastre. Acest angajament clar de conformitate cu normele stabilite (Compliance) îi unește pe toți angajații noștri dincolo de granițe, indiferent de cultură și naționalitate. Încălcările legilor și ordinii aplicabile și/ sau regulilor interne de conduită nu sunt tolerate în compania noastră și sunt prevenite proactiv cu ajutorul unor măsuri eficiente.
 
Platforma de raportare a cazurilor de neconformitate
Suntem preocupați de prevenirea și investigarea amănunțită a presupuselor cazuri de neconformitate. Cu ajutorul unor mecanisme eficiente de control și a unor canale utile de informare/ raportare, minimizăm cazurile de neconformitate în mod punctual și evităm în mod consecvent abaterile repetate. Încălcările regulilor legale sau interne ale societății trebuie raportate prin canalele oficiale obișnuite (de exemplu, superiorilor, comitetului de întreprindere, auditului corporativ etc.). Dacă persoana care semnalează posibile cazuri de neconformitate presupune că finalizarea acestora nu este una sigură sau că raportarea ar putea aduce dezavantaje personale, platforma noastră de raportare a cazurilor de neconformitate îi va sta la dispoziție.
 
Cine poate raporta cazurile de neconformitate?
Toți angajații și partenerii de afaceri ai GRUPULUI FIXIT sunt rugați să furnizeze informații relevante și plauzibile cu privire la cazurile de neconformitate prin divulgarea propriei identități. Rapoartele anonime sunt acceptate și procesate numai în cazuri excepționale.
 
Ce cazuri de neconformitate ar trebui raportate?
Este important să se raporteze numai evenimente care indică o infracțiune (de exemplu furt, fraudă, corupție, agresiune) sau o încălcare sistematică a legii, statutului sau regulilor interne de conduită ale companiei. În cazul unui abuz vizibil al platformei de raportare a conformității (de exemplu, pentru acuzații nefondate, defăimări), GRUPUL FIXIT își rezervă dreptul de a lua măsuri legale sau măsuri disciplinare împotriva denunțătorului.
 
Confidențialitatea și protecția datelor
Raportările sunt recepționate și procesate numai de către responsabilii de conformitate din cadrul GRUPULUI FIXIT și tratate întotdeauna cu strictă confidențialitate. Schimbul de informații și date între agenții de conformitate și persoanele care trimit astfel de semnalări are loc utilizând o comunicare criptată prin e-mail. Este garantată în permanență protecția adecvată a persoanelor care trimit astfel de raportări, astfel încât să nu li se aplice măsuri discriminatorii sau disciplinare. Dacă este necesar, datele și informațiile personale relevante pot fi transmise poliției și/ sau altor organe de investigație, fie altor autorități. Datele (personale) colectate vor fi stocate numai în cadrul termenelor legale și vor fi șterse în conformitate cu reglementările legale privind protecția datelor. Datele sunt colectate în mod voluntar și pot fi revocate de către persoanele care trimit astfel de semnalări în orice moment, cu efect imediat. Dezvăluirea identității celor care semnalează cazurile de neconformitate este esențială pentru o raportare transparentă a faptelor și o gestionare eficientă a cazului. Rapoartele anonime sunt acceptate și procesate numai în cazuri excepționale.