Cerinţe ridicate pentru faţadele din zona exterioară

Ecologie şi durabilitate

Calitatea durabilă este ecologică și economică

Acest lucru se aplică atât clădirilor istorice, cât și construcțiilor modernizate. Tencuielile drișcuite minerale au la bază materiale naturale, perfect adaptate pentru sănătatea umană și animală. De asemenea, și procesul lor de fabricație este eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Solicitări ridicate

Protecţie împotriva intemperiilor şi a solicitărilor intensive ridicate

Pereții exteriori preiau diferite funcții de protecție pentru clădire. Aceştia trebuie să îndeplinească toate cerințele privind impermeabilitateala împotriva influențelor meteorologice cum ar fi ploaia, grindina, zăpada, vântul, furtuna, soarele, precum şi umiditatea și umezeala. Izolarea termică a construcţiei împotriva frigului în timpul iernii, dar și împotriva căldurii crescânde în timpul verii, trebuie asigurată.

Prin actul de economisire a energiei (EEG) și prin ordonanța de economisire a energiei (EnEV), legiuitorul stabilește cerințe clare pentru izolarea termică constructivă. Coeficientul de transfer de căldură (valoarea U) este cea mai importantă variabilă de calcul și reprezintă cantitatea de căldură pe care o componentă o emite la exterior pe întreaga grosime a stratului (de ex. grosimea unui perete de cărămidă) pe metru pătrat.

Clădirilor existente li se aplică eventual reguli simplificate, întrucât, de exemplu, poate fi interzis să se aducă modificări aspectului exterior al casei, așadar elementelor de fațadă, ferestrelor și ușilor, sau poate să existe obligația conservării construcțiilor existente. În principiu însă, înainte de orice reabilitare, beneficiarii și proiectanții trebuie să verifice toate dispozițiile legale relevante.

Zona de soclu

Zona de soclu este de obicei supusă unor sarcini mari datorită stropilor de apă de ploaie și trebuie să fie suficient de solidă, impermeabilă la apă și rezistentă la efectele combinate ale umidității și înghețului. Aflaţi mai multe aici.

Protecţie împotriva incendiilor

Protecția împotriva incendiilor joacă un rol esențial în execuţia tehnică a unui perete exterior. Sistemul european de clasificare pentru protecția împotriva incendiilor conform standardului EN 13501-1 definește condiții uniforme în întreaga Europă. Produsele de construcție cu cerințe de protecție împotriva incendiilor sunt distinse şi clasificate în funcție de rezistența la foc a componentelor clădirii (pereții exteriori) și a materialelor de construcție (izolație, tencuială etc.). În plus, clădirile sunt împărțite în cinci clase diferite.

Cu toate acestea, protecția monumentelor istorice intră uneori în contradicție cu cerințele actuale de protecție împotriva incendiilor. În astfel de situații, fiecare caz trebuie evaluat individual în mod specific, împreună cu autoritățile competente.

CLĂDIRI EXISTENTE

FAȚADE EXTERIOARE

Fațade deteriorate

Puteți consulta aici detalii cu privire la posibilele cauze ale deteriorării fațadelor și la soluțiile cele mai potrivite.

Design

Structurile și culorile tencuielilor utilizate pentru pereții exteriori ai construcțiilor existente ar trebui să fie adaptate condițiilor locale specifice.

Suporturi

Înainte de aplicarea unor noi tencuieli, trebuie examinate cu atenție materialele de construcție vechi şi stratul suport la fața locului.

Tencuieli şi materiale

Pentru renovarea pereților exteriori vă stau la dispoziție diferite sisteme de tencuieli.

CLĂDIRI EXISTENTE

FAŢADE EXTERIOARE

Tencuieli de asanare

HASIT oferă soluția potrivită și durabilă pentru orice domeniu de aplicare. Clădirile vechi pot fi readuse la strălucirea de odinioară cu ajutorul sistemelor noastre pe bază de tencuieli de asanare.

Clădiri existente

Exterior

Fațade deteriorate

Puteți consulta aici detalii cu privire la posibilele cauze ale deteriorării fațadelor și la soluțiile cele mai potrivite.