Criteriile ESG
Environmental – Social – Governance

În 2006, la inițiativa Organizației Națiunilor Unite, criteriile ESG (de mediu, sociale și de guvernanță) au fost elaborate de un grup de investitori instituționali. Scopul este de a sprijini investițiile responsabile și de a asigura importanța tot mai mare a protecției mediului, a aspectelor sociale și a guvernanței companiei pentru practica investițională.

 

  • Environmental – Sustenabilitatea

Conducerea consideră factorul climă ca fiind un element important al strategiei corporative. Aici documentăm obiectivele și proiectele pentru a face din atingerea obiectivelor climatice măsurabile o componentă integrată a strategiei globale.

 

  • Social – Social

Societățile din cadrul GRUPULUI FIXIT implementează în mod consecvent toate legile și normele aplicabile cu privire la respectarea drepturilor și condițiilor de muncă. Egalitatea și evitarea discriminării sunt factori importanți în strategia de resurse umane. Proporția femeilor care se află în poziții de conducere este deja astăzi peste cota corespunzătoare în forța de muncă globală.

 

  • Governance – Guvernanța corporativă

Grupul de companii deține un cod de conduită etică în afaceri. Acesta cuprinde și măsuri eficiente pentru identificarea și evitarea încălcărilor legislației anitrust. Codul este aplicat în mod consecvent. Respectarea codului este controlată și încurajată permanent cu ajutorul mecanismelor din structura organizațională și operațională.