Influenţele de mediu din exterior - provocările noastre

GRUPUL FIXIT îşi aliniază strategia de sustenabilitate în aşa fel încât influenţele din exterior datorate schimbărilor climatice şi sustenabilităţii descrise mai jos să fie abordate cât mai constructiv posibil.
 

 1. Efectul asupra produselor şi vânzărilor
  Ca rezultat al discuţiilor publice pe tema sustenabilităţii, conştientizarea problemelor de mediu se schimbă în interiorul companiei. Drept urmare şi clienţii finali doresc să îţi măsoare şi să îşi controleze contribuţia respectivă solicitând astfel certificate pentru emisii de gaze cu efect de seră, precum şi produse ecologice.
   
 2. Percepţia publică a produselor
  Impactul companiilor este perceput în special prin intermediul produselor lor. Acelaşi lucru se întâmplă şi în cazul sustenabilităţii. În vederea unei percepţii publice schimbătoare, acest efect este amplificat şi poate fi folosit în sens pozitiv (de ex. prin influenceri), însă implică şi anumite riscuri.
   
 3. Influenţa asupra logisticii
  Obiectivele climatice naţionale şi europene sunt însoţite de cerinţe concrete privind reducerea emisiilor de GES pentru fiecare sector în parte. Înmatricularea autoutilitarelor este strâns legată de standardele progresive de emisii, în timp ce producătorilor le sunt impuse obiective privind emisiile de CO2 la nivelul întregii flote.
   
 4. Legea lanţului de aprovizionare
  Legea germană privind lanţul de aprovizionare vizează în primul rând companii cu peste 3.000 de angajaţi şi le obligă să asigure sustenabilitatea şi respectarea drepturilor omului atât pe plan intern cât şi de-a lungul lanţului de aprovizionare. Rezultă astfel o rezonanţă internaţională, putând fi afectate de la bun-început chiar şi intreprinderile mai mici. Reglementări similare sunt în dezbatere la nivel european.
   
 5. Legea privind protejarea climei
  Legea federală privind protejarea climei implementează obiectivele Acordului de la Paris privind schimbările climatice şi ale European Green Deal la nivel naţional. Obiectivul general de neutralitate climatică trebuie atins în primul rând prin reducerea treptată a emisiilor de GES şi susţinut cu ajutorul programelor de finanţare. În cadrul UE trebuie totuşi, luate în considerare anumite diferenţe naţionale în ceea ce priveşte implementarea în ţara respectiva.
   
 6. Taxele CO2 pe sursele de energie
  Apar din ce în ce mai multe reglementări naţionale şi europene care taxează utilizarea energiei cu emisii mari de CO2. În anumite ţări nu există exceptii pentru companii sau consumatori privaţi.
   
 7. Zone cu emisii reduse
  Planul UE privind calitatea aerului defineşte valorile limită pentru poluanţii atmosferici (în special pulberile în suspensie). Respectarea acestor valori limită este o responsabilitate locală şi se realizează prin crearea acestor zone cu emisii reduse (peste 300 de acest fel în 11 tări europene). În Germania, punerea în aplicare se realizează prin Legea Federală privind protecţia împotriva emisiilor. Sunt aşteptate noi pachete de mediu şi extinderea zonelor cu emisii reduse.
   
 8. Protecţia muncii
  Securitatea şi sănătatea în muncă necesită, printre altele, ca expunerea angajaţilor la pulberile fine în suspensie să fie măsurată şi limitată.
   
 9. Taxa EEG
  Taxa EEG (legea privind energia regenerabilă) obligă consumatorii finali neprivilegiaţi din Germania la plata unei taxe de 6,4 ct/kWh. Sectorul industrial precum şi intreprinderile mari şi care au costuri ridicate cu consumul energiei electrice pot solicita o reducere, respectiv o scutire de la plata acestei taxe.
   
 10. Taxonomie UE
  Începând cu anul 2023, furnizorii de servicii financiare şi societăţile legate de piaţa de capital vor fi obligaţi să determine şi să raporteze gradul de sustenabilitate (în funcţie de cifra de afaceri / CapEx / OpEx) pentru activităţile lor economice pe baza unei taxonomii stabilită de UE; scopul este de a preveni ,,dezinformarea ecologică'' (greenwashing). În viitor vor fi vizate până la 50.000 de companii din cadrul UE, iar companiile din amonte şi din aval vor fi afectate încă din 2023.
   
 11. Interzicerea anumitor materiale şi produse
  Materialele poluante respectiv cele care sunt considerate a avea un grad redus de sustenabilitate sunt interzise din ce in ce mai des. Implicit sunt interzise şi acele produse pentru care se utilizează materialele respective.
   
 12. Conservarea peisajelor
  Legea privind conservarea peisajelor reglementează, respectiv limitează folosirea terenurilor. Astfel se limitează şi extracţia de materii prime.