Misiunea noastră - pentru un viitor sustenabil

Izolarea este cheia reducerii gazelor cu efect de seră în ciclul de viaţă al clădirilor. Produsele GRUPULUI FIXIT au o valoare socială ridicată în ceea ce priveşte caracterul durabil. Strategia de sustenabilitate oferă răspunsuri concrete la principalele provocări.

 • Cantităţile de pietriş, ipsos şi nisip vor scădea seminificativ. Preţurile acestor materii prime vor creşte.
  GRUPUL FIXIT intensifică utilizarea de materii prime cu un conţinut de CO2.
   
 • Acceptarea cimentului cu emisii mari de GES va scădea în continuare. Anumite tipuri de ciment sunt strict reglementate, respectiv nu se mai ofertează.
  GRUPUL FIXIT raportează amprenta de carbon pentru produsele şi procedurile sale interne. În aceste rapoarte sunt documentate eforturile constante de a reduce emisiile de CO2.
   
 • Costurile cu energia (curent şi combustibili) vor creşte în continuare. Anumite forme de utilizare a energiei vor fi supuse unor reglementări stricte.
  GRUPUL FIXIT trece la surse de energie cu conţinut redus de CO2 de îndată ce acest lucru este justificabil din punct de vedere comercial. Acest lucru vizează procesele interne din producţie şi administraţie precum şi logistică şi mobilitate generală.
   
 • Acceptarea publică a anumitor tipuri de ambalaje este într-o scădere seminificativă. Cererea unui lanţ logistic cu emisii reduse de GES este într-o continuă creştere. Reglementările în domeniul mobilitate şi logistică sunt tot mai multe.
  De asemenea vom oferi produse cu emisii reduse de CO2 pentru cât mai multe produse cu emisii ridicate de CO2, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi comercial.
   
 • Reglementările în domeniul microplasticelor sunt din ce în ce mai stricte. Acceptarea produselor cu un conţinut ridicat de plastic este în scădere.
  GRUPUL FIXIT analizează în mod regulat procesele interne cu scopul de a reduce consumul de energie.
   
 • Bilanţul ecologic al produselor termoizolante devine din ce în ce mai important.
  Produsele GRUPULUI FIXIT sunt concepute pentru o durată lungă de viaţă pentru a reduce amprenta de carbon.
   
 • Durata de viaţă şi caracterul reutilizabil al produselor sau componentelor de produs devin din ce în ce mai importante. Circularitatea pe termen lung a fluxurilor de materiale devine din mai importantă şi este posibil să se supună unei reglementări mai stricte.
  Produsele şi ambalajele GRUPULUI FIXIT sunt asftel concepute încât să susţină reciclarea în mod optim.
Produse

Tencuială termoizolantă

Aici puteți afla ce sistem de izolație este cel mai potrivit pentru fiecare cerință și ce trebuie luat în considerare în timpul execuției.