Obiectivele noastre pentru sustenabilitate

Bilanțul energetic al GRUPULUI FIXIT este în prezent deja negativ* și prin urmare suntem o companie ecologică. Pentru îmbunătățirea și creșterea continuă a sustenabilității ne vom seta următoarele obiective:

 

 1. Vom reduce până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră cu încă 10% pe tona de produse vândute.
   

 2. Până în 2023, mai mult de 90% din materialele de ambalare utilizate vor fi optimizate d.p.d.v al emisiilor de gaze cu efect de seră .
   

 3. Până în 2025, cel puţin 30% din investiţiile noastre de cercetare şi dezvoltare, vor fi direcţionate către produse deosebit de sustenabile.

 4. Începând cu anul 2023 avem reguli clare cu privire la munca mobilă, cu scopul de a reduce gazele cu efect de seră şi să creştem nivelul de satisfacţie al angajaţilor.
   

 5. Acele elemente ale strategiei de sustenabilitate care sunt relevante pentru angajaţi vor fi încorporate în dezvoltarea profesională a acestora până în anul 2023.

 

 


 

În colaborare cu:

*prin folosirea produselor şi sistemelor noastre, cum ar fi sistemele termoizolante, emisiile de gaze cu efect de seră sunt supracompsensate în bilanţul energetic global.
Model de date şi calcul: Institutul Fraunhofer pentru Sisteme Inteligente de Analiză şi Informatice IAIS / an de referinţă 2020 / Ipoteză: durata medie de viaţă a unei faţade este de 20 de ani.