Tencuieli de asanare pentru monumente

În orice situaţie, vă puteți baza pe sistemele de renovare și asanare HASIT/RÖFIX

Tencuielile de asanare  moderne se recomandă în principiu pentru zidării umede și/sau cu conținut de săruri dăunătoare construcției. Cu ajutorul acestor tencuieli, sărurile dăunătoare materialelor de construcție sunt reținute în interiorul tencuielii, neputând ajunge până la suprafața tencuielii. Datorită permeabilității deosebit de bune la vaporii de apă, aceste sisteme de tencuieli creează condiții favorabile pentru eliminarea umidității din zidărie.

Pentru a îndeplini această sarcină, se produc amestecuri speciale din mortare uscate prefabricate. Tencuielile astfel obținute au o porozitate mai pronunțată și o permeabilitate crescută la vaporii de apă, prezentând în același timp avantajul unei capilarități semnificativ mai reduse. Fiabilitatea acestor tencuieli depinde în mod decisiv de omogenitatea mortarelor, care însă nu poate fi garantată corespunzător în cazul în care mortarele se amestecă pe șantier.

Prin alegerea lianților, a aditivilor și a adaosurilor potrivite se pot fabrica tencuieli de asanare cu porozitate crescută, dar cu o pondere scăzută a porilor capilari. Menținerea în timp a eficacității și, prin urmare, evitarea oricăror deteriorări ale construcției depind de respectarea cu strictețe a parametrilor. Aceasta presupune, pe de altă parte, păstrarea compoziției optime. Compoziția optimă include tipul adaosurilor, forma și dimensiunea granulelor, tipul lianților, proporțiile de amestec, tipul și cantitatea de aditivi.

Având în vedere structura și rolul lor, tencuielile de asanare trebuie să se întărească relativ rapid, să ofere însă în același timp o priză sigură. De asemenea, componentele amestecului de mortar, în special liantul, trebuie să fie foarte rezistente la acțiunea sărurilor. Din toate aceste motive, sistemele cu tencuieli de asanare sunt preponderent legate hidraulic. Tencuielile de asanare au proprietăți deosebite, fiind rezistente la îngheț și putând fi aplicate, prin urmare, și pe zona de soclu. În condițiile în care clima ambiantă nu împiedică uscarea suprafețelor, prin aplicarea sistemelor pe bază de tencuieli de asanare pe zidăriile umede se pot obține suprafețe uscate.

Cu toate acestea, nu este posibilă „asanarea zidăriei” numai prin utilizarea tencuielilor de asanare. Se impun măsuri suplimentare de etanșare ca protecție împotriva umezelii, de exemplu prin bariere orizontale împotriva ascensiunii prin capilaritate și prin izolații verticale. Tencuielile de asanare reprezintă, conform directivelor WTA, măsuri auxiliare care creează condiții favorabile eliminării umidității din zidării.

Înainte de a lua decizii cu privire la măsurile de întreținere și reparații, trebuie evaluată corespunzător la fața locului starea în care se află zidăria. Ca regulă generală, trebuie determinată cauza umidității, trebuie să se stabilească ce săruri solubile dăunătoare construcției sunt prezente, precum și tipul și starea zidăriei care urmează să fie tencuită. HASIT oferă soluția potrivită și durabilă pentru orice domeniu de aplicare. Un produs special în acest context este FIXIT 222 Tencuială termoizolantă cu Aerogel, cu randament ridicat.

Aflați mai multe din catalogul nostru cu sisteme de renovare și asanare

MONUMENT ISTORIC

Conservarea substanţei

Tencuieli istorice

Pe măsură ce oamenii au aflat de cerințele unei vieți sănătoase, au ajuns să aprecieze cu timpul tot mai mult tencuielile pe bază de var, în special pentru renovarea clădirilor monumente istorice.

PROTECŢIE MONUMENTE

MĂSURI DE HIDROIZOLARE

Hidroizolarea zonei de soclu

În zona de soclu sunt necesare, fără excepție, măsuri speciale de hidroizolare. Numai astfel se poate evita apariția ulterioară a unor vicii de natură optică sau de fizică a construcției.