Tencuieli istorice pentru monumente

Varul istoric

Ca var este desemnată de obicei atât piatra de var (carbonat de calciu, CaCO3), cât și „varul ars” sau „varul nestins”, obținut prin arderea carbonatului de calciu (oxid de calciu, CaO). „Varul stins” [hidroxid de calciu, Ca(OH)2] provine din var ars, prin reacția acestuia cu apa. Varul stins se utilizează ca liant pentru tencuieli și mortare. Piatra de var se folosește frecvent ca agent de încărcare. Varul ars, stins cu apă și amestecat sub formă de terci („apa de var” sau „laptele de var”), reacționează cu dioxidul de carbon, formând o structură fermă și poroasă. Deoarece hidroxidul de calciu se întărește în contact cu dioxidul de carbon din aer, se utilizează denumirea de var aerian. Astfel de tencuieli numai pe bază de var aerian devin suficient de rezistente la apă și la îngheț pentru elementele de construcție puternic solicitate doar prin adăugarea unor lianți hidraulici.

Pozzolana - Componente hidraulice latente

Componentele hidraulice latente sunt materiale care nu se întăresc doar în contact cu apa, dar conferă proprietăți hidraulice atunci când peste aceste componente se adăugă var. Efectul în cauză este datorat solubilității acidului silicic pe care îl conțin componentele hidraulice. În amestec cu varul, acidul silicic formează silicat de calciu, care este insolubil în apă. Acesta crește rezistența tencuielilor și mortarelor, inclusiv rezistența la intemperii. Printre cele mai cunoscute componente hidraulice latente se numără „pământul de Santorini”, „trass-ul” și rocile de tip tuf vulcanic. Așa-numitul „praf de cărămidă” ars la temperaturi joase are deja o bogată tradiție în utilizarea cu rol de componentă hidraulică artificială. Componentele hidraulice latente moderne, artificiale, precum cenușa zburătoare sau zgura granulată de furnal sunt în prezent importante din punct de vedere economic, fără a juca însă vreun rol în ceea ce privește întreținerea și conservarea clădirilor monumente istorice.

Trass

Prin trass se înțelege o rocă naturală foarte poroasă, preponderent de origine vulcanică. Prin măcinarea acestei roci se obține un aditiv foarte fin, utilizat drept componentă hidraulică latentă. În multe tencuieli și mortare istorice se găsește, în funcție de distribuția regională, trass. Ca liant „hidraulic latent”, trass-ul face priză doar în amestec cu varul sau cu cimentul. Varul-trass (Märker-Trasskalk) utilizat de HASIT provine din exploatările de rocă de Suevit din districtul Donau-Ries din Bavaria (Germania) și, datorită prizei lente și uniforme, este cel mai potrivit pentru a reda compoziția tencuielilor și a mortarelor istorice.

Varul hidraulic (HL conform normei europene EN 459-1)

Varul hidraulic se obține dintr-un amestec de piatră de var și marnă, care este ars la temperaturi de cca 1000° C. Fazele de silicat astfel obținute formează împreună cu varul liber silicați de calciu insolubili în apă, care conferă mortarelor rezistență la apă. Spre deosebire de ciment, aceste mortare păstrează o porozitate naturală crescută. Datorită proprietăților menționate, liantul este recomandat mai ales la utilizarea în zone cu climă umedă. În zonele cu climă mediteraneană, uscată, varul hidraulic poate înlocui de regulă cimentul din tencuieli.

Varul hidraulic natural (NHL conform normei europene EN 459-1)

Dacă, pentru a produce varul hidraulic, compoziția de materii prime poate fi exploatată din piatra respectivă fără a trebui amestecată, se vorbește despre var hidraulic natural. Acesta se deosebește de varul hidraulic artificial, în cazul căruia compoziția de materii prime necesită amestecarea artificială. Din piatra brută cu compoziția ideală de var și marnă se poate obține un var hidraulic natural (NHL). Astfel de materii prime pot fi prelucrate la temperaturi mai constante, mai joase, practic mai „blânde” decât temperaturile necesare pentru amestecurile făinoase, acest lucru împiedicând apariția fazelor tipice de cimentare. Nu apar astfel nici variații de umiditate, ceea ce conferă tencuielilor pe bază de var hidraulic natural NHL avantaje diverse în privința prelucrabilității, a uniformității și a rezistenței.

Tencuielile pe bază de var hidraulic

Tencuielile pe bază de var hidraulic se bucură de o popularitate în creștere în diverse domenii de aplicare, inclusiv pentru conservarea și întreținerea clădirilor monumente istorice. Cunoscute în trecut ca tencuieli din ciment roman, acestea au fost dintotdeauna apreciate pentru calitățile remarcabile pe care le conferă tencuielilor varul ars la temperaturi ridicate. În prezent, se preferă mai curând varul hidraulic natural decât amestecurile artificiale de var hidraulic. Tencuielile cu conținut ridicat și foarte ridicat de var hidraulic natural prezintă numeroase avantaje: Bună prelucrabilitate, maleabilitate, culori pastelate, priză uniformă și cu contracție redusă, valori ridicate ale rezistenței, precum și o bună rezistență la îngheț și intemperii.

Tencuielile pe bază de var devin tot mai importante, în special în eforturile de conservare a clădirilor monumente istorice. Tencuielile de var au o lungă istorie de utilizare cu succes, servind ca model pentru crearea acestui sistem de tencuieli pe bază de var. Astfel, acest sistem este recomandat îndeosebi pentru utilizarea în domeniul întreținerii și conservărilor clădirilor monumente istorice, precum și în construcțiile noi de tip ecologic. Prin dezvoltarea consecventă de sisteme de tencuieli de var HASIT pe baza vastei noastre experiențe și prin integrarea rezultatelor actuale ale cercetării, am reușit să facem dintr-un material de construcție folosit deja de secole un sistem de tencuieli modern și multilateral. Acest sistem de tencuieli îmbină în mod armonios avantajele ingredientelor de calitate superioară și valoroase din punct de vedere ecologic cu tehnicile contemporane de prelucrare.

Varurile hidraulice naturale utilizate ca liant în tencuielile de var pe bază de var hidraulic nu conțin aditivi de ciment și/sau de trass, spre deosebire de varurile artificiale. Acestea au valori scăzute ale modulului de elasticitate longitudinală, contracții reduse și o pondere mare a porilor capilari. Prin utilizarea unor procedee speciale în procesul de producție, evoluția rezistenței poate fi controlată și aceasta nu crește nici ulterior. Valoarea rezistenței este de cca 2 N pentru grupa de mortare PIc, ceea ce le recomandă ca materiale de excepție atât pentru numeroase fațade de clădiri vechi, istorice, cât și pentru construcțiile masive de tip ecologic.

Plecând de la compoziția tencuielilor istorice pe bază de var, care și-au demonstrat durabilitatea și calitățile în timp, am dezvoltat în cadrul grupului HASIT un sistem de tencuieli de var care folosește ca liant varul hidraulic natural. Rezultatul îmbinării experienței acumulate în sute de ani cu cele mai noi metode și tehnici îl reprezintă suprafețe tencuite cu o stabilitate deosebită. Nisipurile special selecționate și aditivii pur minerali (perlite) creează o capilaritate ridicată și asigură atât uscarea rapidă a pietrei tencuite, cât și obținerea unui mortar maleabil și elastic.

În funcție de cerințele aplicabile, tencuielilor de var pe bază de var hidraulic li se poate adăuga din fabrică o componentă suplimentară cu rol de impermeabilizare, sub formă de uleiuri, așa cum se procedează de secole în cazul vopselurilor pe bază de var. În acest mod, poate să fie controlată și capilaritatea și se poate evita migrarea sărurilor pe suprafețe suport cu încărcare redusă. De asemenea, se poate astfel evita și umezirea materialelor în zone de construcție permanent expuse intemperiilor puternice, de exemplu în zona turnurilor de biserici.

Pentru a se putea garanta proprietățile pozitive ale tencuielilor de var pe vază de var hidraulic, ca prim strat trebuie utilizată neapărat o vopsea de var HASIT din gama Kalsit, aplicată în tehnică de frescă. Vopseaua de var creează o legătură chimică cu tencuiala, obținându-se astfel un strat încă și mai durabil și mai stabil la intemperii. Prin vopsitoria cu vopsea de var sunt menținute și chiar stimulate, de asemenea, proprietățile capilare extraordinare ale tencuielilor pe bază de var. Se asigură în același timp carbonatarea necesară pentru tencuielile de var pe bază de var hidraulic.

Prin asocierea dintre componentele lor naturale și varul hidraulic natural ars la temperaturi scăzute, tencuielile de var pe bază de var hidraulic au proprietăți ecologice, contribuind la protejarea și conservarea mediului. Se exclude astfel și afectarea aerului din încăperi prin poluanți eliberați din alte straturi de acoperire. Vaporii de apă care apar sunt absorbiți foarte rapid și transportați în exterior. În acest fel, tencuielile de var pe bază de var hidraulic asigură un climat locativ sănătos și plăcut.

Un produs special în acest context este FIXIT 222 Tencuială termoizolantă cu Aerogel, cu randament ridicat.

Aflați mai multe din catalogul nostru cu sisteme de renovare și asanare

ISTORIC

CERINŢE SPECIALE

Tencuieli de asanare-monumente istorice

Tencuielile de asanare moderne se recomandă în principiu pentru zidării umede și/sau cu conținut de săruri. HASIT respectă astfel cerințele speciale pentru protecția clădirilor monumente istorice.

PROTECŢIE MONUMENTE

MĂSURI DE HIDROIZOLARE

Hidroizolarea zonei de soclu

În zona de soclu sunt necesare, fără excepție, măsuri speciale de hidroizolare. Numai astfel se poate evita apariția ulterioară a unor vicii de natură optică sau de fizică a construcției.